זה לא יעבוד ככה ...

מערכת סרבנט מתבססת על ג'אווה-סקריפט בדפדפן.

או שהדפדפן שלך אינו תומך ג'אווה-סקריפט, או שהדפדפן מוגדר שלא לאפשר הרצת סקריפטים

במצב זה, לצערנו, אין אפשרות להפעיל את מערכת סרבנט.